1. Базе података

2. SQL

3. Рачунарске мреже и интернет

4. Клијентско програмирање

5. Серверско програмирање

6. Примене рачунара